TOP innosense BV

Helpt mensen, organisaties en de wereld vooruit met Narratieve Oplossingen

StoryConnect is de merknaam van TOP innosense BV waaronder wereldwijd Narrative Business Solutions worden ontwikkeld en  vermarkt. TOP innosense is de eigenaar van alle Intellectual Property van StoryConnect.

Met vestigingen in Nederland en Canada bestrijkt StoryConnect Europa en Noord-Amerika. Een groeiend partnernetwerk in Nederland, Africa en de VS is daarbij het belangrijkste kanaal naar de markt.

Antwoord voor Overheden helpt gemeenten, provincies en  bestuursorganen en het Rijk de kennis en ervaring van burgers en bedrijven  beter te benutten voor publieke uitdagingen. Dat is slim omdat de kennis voor de toekomst in alle Nederlanders zit.

Antwoord voor Overheden is een samenwerking met Gertjan Verstoep van BusinessPreneur

Meer weten?